Obrazac za identifikaciju

SAGLASNO ZAKONU O POREZU NA DODATU VREDNOST (SL. GLASNIK RS BR.84/04 I 86/04) DOSTAVLJAMO POTREBNE PODATKE:

OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU

Pun naziv : SNEZANA TRUJIC PR TURISTICKA AGENCIJA SPORT TRIM TRAVEL

Skraćeni naziv : T.A. “SPORT TRIM TRAVEL”

Sedište firme iz registra : Bulevar Mihajla Pupina 10 e, lokal 49

Licenca: OTP 69/2017 (od 25.10.2017.god.)

Poreski identifikacioni broj : 107208269

Matični broj: 62578629

Šifra delatnosti : 7911

Direktor – ime i prezime : Snežana Trujić

Adresa na kojoj se obavlja delatnost i prima pošta : Bulevar Mihajla Pupina 10 e, lokal 49

Telefon/fax :
+381 11 311 41 00
+381 62 22 37 37

e-mail adresa : office@sporttrimtravel.com 

Poslovna banka : Raiffeisen banka

Tekući račun – broj: 265-1040310002091-90

Obveznik PDV-a: NE