This is a honeypot file. Please leave it. Ekskurzije – SportTrim Travel Ekskurzije – SportTrim Travel

Ekskurzije

Ekskurzija predstavlja jedan od osnovnih oblika obrazovanja zahvaljujući kojoj se učenici na neposredan način upoznaju sa prirodom koja ih okružuje, kulturno-istorijskim vrednostima kao i odnosima u društvu.

Cilj ekskurzije je razvijanje pozitivnog odnosa prema nacionalnim, kulturnim, etičkim i estetskim vrednostima, sportskim potrebama i navikama, pozitivnim socijalnim odnosima, razvijanje interesovanja za prirodu i izgrađivanje ekoloških navika, podsticanje ispoljavanja pozitivnih emocionalnih doživljaja.

Ono po cemu se školski dani najviše pamte, jesu eksurzije, a mi smo se potrudili da našim đacima omogućimo da sa sobom ponesu samo pozitivne utiske.